Có 1 kết quả:

kāi wù

1/1

kāi wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to become enlightened (Buddhism)