Có 1 kết quả:

kāi tuò xìng

1/1

kāi tuò xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pioneering
(2) groundbreaking