Có 1 kết quả:

kāi fāng

1/1

kāi fāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to extract a square root