Có 1 kết quả:

kāi kuàng

1/1

kāi kuàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

open and vast