Có 1 kết quả:

Kāi pǔ dūn

1/1

Kāi pǔ dūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cape Town (city in South Africa)