Có 1 kết quả:

Kāi jiāng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kaijiang county in Dazhou 達州|达州[Da2 zhou1], Sichuan