Có 1 kết quả:

kāi huǒ

1/1

kāi huǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to open fire