Có 1 kết quả:

kāi lú

1/1

kāi lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to open a furnace
(2) to start up a furnace