Có 1 kết quả:

kāi píng qì

1/1

kāi píng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bottle opener