Có 1 kết quả:

kāi chàng

1/1

kāi chàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

happy and carefree