Có 1 kết quả:

kāi qiào

1/1

kāi qiào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get it straight
(2) to start to understand things properly
(3) enlightenment dawns