Có 1 kết quả:

kāi zhàn

1/1

kāi zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to come unsewn