Có 1 kết quả:

kāi fá dān

1/1

kāi fá dān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to issue an infringement notice