Có 1 kết quả:

kāi wèi cài

1/1

kāi wèi cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) starter
(2) appetizer