Có 1 kết quả:

kāi yào

1/1

kāi yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to prescribe medicine