Có 1 kết quả:

kāi xǔ ㄎㄞ ㄒㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) to allow
(2) to permit