Có 1 kết quả:

Kāi yáng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kaiyang county in Guiyang 貴陽|贵阳[Gui4 yang2], Guizhou