Có 1 kết quả:

kāi chú

1/1

kāi chú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to expel