Có 1 kết quả:

kāi gāo chā

1/1

kāi gāo chā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

slit dress