Có 1 kết quả:

Kāi lǔ xiàn

1/1

Kāi lǔ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kailu county in Tongliao 通遼|通辽[Tong1 liao2], Inner Mongolia