Có 1 kết quả:

kāi mài lā ㄎㄞ ㄇㄞˋ ㄌㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

camera (loanword)