Có 1 kết quả:

kāi mài lā

1/1

kāi mài lā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

camera (loanword)