Có 1 kết quả:

yì xìng xìng jiē chù

1/1

Từ điển Trung-Anh

heterosexual sex