Có 1 kết quả:

yì xìng liàn ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) heterosexuality
(2) heterosexual love