Có 1 kết quả:

yì wù xiàng jiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

isoprene rubber