Có 1 kết quả:

yì wén

1/1

yì wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) variant character
(2) loan word
(3) variant written form (for the same word)
(4) different edition