Có 1 kết quả:

yì zú ㄧˋ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

different tribe