Có 1 kết quả:

yì gòu

1/1

yì gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

isomeric (chemistry)