Có 1 kết quả:

yì sè shù yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) aberrant bush warbler (Horornis flavolivaceus)