Có 1 kết quả:

qì shì

1/1

qì shì

giản thể

Từ điển phổ thông

1. khí thế, liều mình, liều mạng
2. bỏ mạng, chết

Từ điển Trung-Anh

(1) to leave this world
(2) to die