Có 1 kết quả:

qì shì

1/1

qì shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

public execution (old)