Có 1 kết quả:

qì hé

1/1

qì hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to renounce nuclear weapons