Có 1 kết quả:

qì chuán

1/1

qì chuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to abandon ship