Có 1 kết quả:

nòng bu dǒng ㄋㄨㄥˋ ㄉㄨㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

unable to make sense of (sth)