Có 1 kết quả:

nòng zuǐ nòng shé

1/1

nòng zuǐ nòng shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cause a dispute through boastful gossip (idiom)