Có 1 kết quả:

nòng huài

1/1

nòng huài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ruin
(2) to spoil
(3) to break