Có 1 kết quả:

lòng táng ㄌㄨㄥˋ ㄊㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) alley
(2) lane