Có 1 kết quả:

lòng táng

1/1

lòng táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) alley
(2) lane