Có 2 kết quả:

lòng zhòunòng zhòu

1/2

lòng zhòu

giản thể

Từ điển phổ thông

vò nát, vò nhàu

nòng zhòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to crumple