Có 2 kết quả:

lòng suìnòng suì

1/2

lòng suì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bẻ vụn, bóp vụn, đập vụn

nòng suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to crumble