Có 1 kết quả:

nòng chén ㄋㄨㄥˋ ㄔㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

emperor's favorite courtier

Một số bài thơ có sử dụng