Có 1 kết quả:

gōng xíng

1/1

gōng xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

circular segment