Có 1 kết quả:

yǐn lì chǎng

1/1

yǐn lì chǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gravitational field