Có 1 kết quả:

yǐn huǒ shāo shēn ㄧㄣˇ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄕㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to invite trouble