Có 1 kết quả:

Fú lǎng suǒ wǎ · Huò lán dé ㄈㄨˊ ㄌㄤˇ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄚˇ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄢˊ ㄉㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) François Hollande (1954-), French Socialist politician, president of France 2012-2017
(2) also written 奧朗德|奥朗德[Ao4 lang3 de2]