Có 1 kết quả:

Fú luò lún dì nuò · Pèi léi sī ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄧˋ ㄋㄨㄛˋ ㄆㄟˋ ㄌㄟˊ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Florentino Pérez (1947-), Spanish businessman and president of Real Madrid football club