Có 1 kết quả:

Fú luó cí wǎ fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wroclaw, Polish city