Có 1 kết quả:

chí zhāng rè ㄔˊ ㄓㄤ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

remittent fever