Có 1 kết quả:

chí zhāng rè

1/1

chí zhāng rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

remittent fever