Có 1 kết quả:

zhāng lì

1/1

zhāng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tension