Có 1 kết quả:

Zhāng Níng

1/1

Zhāng Níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhang Ning (1975-), PRC female badminton player and Olympic gold medalist