Có 1 kết quả:

Zhāng Jí

1/1

Zhāng Jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhang Ji (767-830), Tang Dynasty poet